Сучасні політичні процеси в Україні є складними і самобутніми. Чимала кількість подій не можуть бути пояснені на основі традиційних політологічних правил. Україна – країна, яка не схожа на більшість сусідніх країн ні ментально, ні структурно. Тут поєдналися традиції Сходу і Заходу, пережитки радянського мислення і модернізацій ні тенденції, елементи періоду первісного накопичення капіталу і постіндустріального, інформаційного суспільства. Тут є велика різниця у світосприйнятті, культурних орієнтирах, стилі життя людей різних регіонів. Політичні процеси в Україні динамічні, бурхливі, населення – суспільно і політично активне.

У ранньому Середньовіччі візантійський історик Прокопій із Кесарії написав про предків сучасних українців: «Вони не мають єдиного володаря і з давніх давен живуть у народоправстві». У XVIIIстолітті Вольтер писав: «Україна завжди прагнула незалежності». Майже тоді ж граф Олексій Капніст, представляючи пруському королю план створення незалежної України, писав: «Україна завжди мислила себе частиною Європи». Ці три цитати є трьома наріжними каменями сучасної України. Демократія, незалежність і європейський вибір – це ті основи, які формують Україну та свідомість її еліти.

Фонд Українська політика – це незалежна громадська організація, що об’єднала фахівців із різних сфер гуманітарних знань довкола ідеї вивчення політичних процесів в Україні, поширення знань про Україну та її суспільно-політичне життя в світі, рецепція в Україні європейського досвіду розвитку суспільства.

Наша діяльність є багатогранною. Ми плануємо проводити глибинні дослідження соціуму щодо різних проблем. Ми вивчатимемо сучасні процеси і інформуватимемо світову спільноту про результати нашого аналізу. Ми готуватимемо аналітичні доповіді по вузьких і спеціальних темах, видаватимемо літературу, будемо проводити круглі столи і конференції, здійснюватимемо виїзні семінари у містах світу та в Україні. Наша мета – зробити Україну більш прогнозованою і зрозумілою для світу, допомогти Україні звіряти годинник з Європою.

Фонд сьогодні працює над наступними проектами:

  • Щотижневий аналітичний звіт «Український огляд» — інформація та аналіз основних подій тижня, окреслення нових тенденцій у зовнішній та внутрішній політиці України, діяльності органів влади, політичних партій, громадських організацій, органів місцевого самоврядування та регіональних еліт
  • «Політична карта України» — інформаційний довідник про ситуацію в українських областях, політичні та економічні показники областей, рейтинги інвестиційної привабливості регіонів
  • Схема-довідник «Лобістські зв’язки  в українській політиці» — система стосунків у владі, довідковий матеріал про основних політичних гравців України, їх впливи, зв’язки, можливості та особисті характеристики
  • Постійно діючі «круглі столи» щодо тем, які хвилюють суспільство
  • Система збору соціологічних даних та оприлюднення результатів досліджень провідних соціологічних інститутів
  • Налагодження контактів між українськими та європейськими інститутціями
  • Аналітичні доповіді

Окрім того, зацікавлені інститути, політики та науковці можуть звертатися до нас щодо отримання інформації про ті чи інші процеси в Україні, про економічні показники, становище в соціальній сфері та сфері суспільних відносин. Ми готові надати повну, вичерпну інформацію з будь-яких тем, що стосується політики та соціології, міжнародних відносин тощо. Ми відкриті до співробітництва та обмінудосвідом, нам дуже важливо знати думку та інтереси колег про нашу діяльність і наші дослідження.
Загальне керівництво Фондом української політики здійснює політолог, кандидат історичних наук Кость Бондаренко.